POLITICA DE PRIVACIDAD

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, (en diante “LOPD”), “MAMOA DESEÑOS VIVOS, S.L..” informa o usuario que todos os datos de carácter persoal que nos proporcione a través do sitio web serán incorporados a un ficheiro, creado e mantido baixo a responsabilidade de “MAMOA DESEÑOS VIVOS, S.L..”.

Os datos de carácter persoal serán utilizados coa finalidade de xestionar os servizos ofrecidos, tramitar pedidos, realizar tarefas administrativas, así como remitir información técnica, comercial ou publicitaria por vía ordinaria ou electrónica aos seus clientes ou usuarios sobre produtos ou servizos que poidan ser do seu interese. No caso dos formularios de “Traballa connosco”, xestionar a súa solicitude e facerlle chegar ofertas ou vacantes que poidan ser do seu interese. Esta aceptación sempre terá carácter revocable.

O uso dos formularios e servizos do presente sitio web está limitado a usuarios maiores de idade. Ao utilizar calquera deles, Ud. garante que cumpre con este requisito e acepta as consecuencias que se deriven en caso de non ser así.

A resposta aos formularios expostos para recibir información dos servizos e produtos comercializados por “MAMOA DESEÑOS VIVOS, S.L..”, así como de calquera outro cuestionario que poida facilitarse nun futuro, é totalmente potestativa. Con todo, a negativa do usuario / cliente a facilitar determinados datos, poderá supoñer a imposibilidade de levar a cabo o servizo ofrecido por “MAMOA DESEÑOS VIVOS, S.L..”.

Ao entregar voluntariamente os seus datos ou os de terceiros, vostede admite ter o consentimento dos devanditos terceiros para a cesión dos seus datos, e CONSENTE EXPRESAMENTE o seu tratamento automatizado ou non, por parte de “MAMOA DESEÑOS VIVOS, S.L..”, departamentos, entes colaboradores, asociados e institucións alleas, así como a súa cesión a outras entidades cuxa conexión cos seus datos sexa necesaria ou legalmente obrigatoria. Así mesmo, consente expresamente o envío de publicidade con ofertas que poidan ser do seu interese á dirección de correo electrónico proporcionado. Este consentimento será revocable mediante o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición que “MAMOA DESEÑOS VIVOS, S.L..” con C.I.F. B27773183, garántelle. Para exercer calquera destes dereitos, pode dirixir os impresos oficiais oportunos ás nosas dependencias, en Urzaiz, 69 36204 Vigo (Pontevedra)

PRIVACIDADE
“MAMOA DESEÑOS VIVOS, S.L..” garante a confidencialidade e seguridade dos seus datos de carácter persoal cando estes son obxecto de tratamento na medida que ten implantadas as políticas de tratamento e medidas de seguridade ás que se refire o art. 88.8. R.D. 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de Desenvolvemento da O 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal. As políticas de tratamento e medidas de seguridade implantadas en “MAMOA DESEÑOS VIVOS, S.L..” evitan a alteración, perda, tratamento ou uso non autorizado dos seus datos de carácter persoal.
“MAMOA DESEÑOS VIVOS, S.L..” utiliza cookies cando un usuario navega por está pagina web (as cookies son pequenos ficheiros de datos que se xeran a través das instrucións que os servidores web envían aos programas navegadores, e que se gardan nun directorio específico do computador do usuario). As nosas cookies asócianse unicamente cun usuario anónimo e o seu computador, utilízanse para as finalidades de identificación de linguaxe e tipo de usuario, e non proporcionan referencias que permitan deducir o nome e apelidos do usuario. As cookies de “MAMOA DESEÑOS VIVOS, S.L..” non poden ler datos do seu disco duro nin ler os arquivos cookie creados por outros provedores. Se vostede non está conforme con que os seus datos de navegación por Internet sexan controlados por cookies para as finalidades indicadas, poderá non aceptar o cookie, entendéndose que, en caso de aceptación, estará a consentir expresamente para que “MAMOA DESEÑOS VIVOS, S.L..” leve a cabo tal control.
CONTRATACIÓN

O envío de calquera dos formularios de pedido supón unha vía de contratación electrónica nos termos que recoñece a Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información. En base á devandita lei, “MAMOA DESEÑOS VIVOS, S.L..” infórmalle de que o correcto envío dos datos veraces e necesarios, e a posterior efectividade no pago serán os únicos trámites a cumprir para tal contratación. O documento en que esta se formalice será almacenado nas nosas oficinas durante o tempo legalmente obrigatorio, onde se manterá accesible para o seu acceso, rectificación ou cancelación. Pode encher os formularios en calquera idioma oficial en territorio nacional.